Doelstelling en Taken

 SCH 22

 De primaire doelstellingen van de luchthavenpastores zijn: