• 20180419_170248.jpg
 • 20180419_170426.jpg
 • bibliotheek.jpg
 • Glazenwand.jpg
 • kompas.jpg
 • OCC_6152.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--137.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--138.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--141.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--397.jpg
 • SCH_12.jpg
 • SCH_22.jpg
 • SCH_32.jpg
 • symbolen.jpg

Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS)

De besturen van de 3 stichtingen binnen het Luchthavenpastoraat Schiphol werken samen in de Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol. Hierin is de Rooms-Katholieke Kerk vertegenwoordigd (via stichting R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol), de Protestantse Kerk en de Remonstrantse Broederschap (via stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol) en de Oud-Katholieke en Anglicaanse Kerk (via stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry).

Mission Statement van SOLS

De Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol wil vanuit een christelijke identiteit en in oecumenische samenwerking (ongeacht religie of levensbeschouwing) middels de pastores en vrijwillige medewerkers de reizigers van de Luchthaven Schiphol pastorale en diaconale verzorging, toerusting en ondersteuning bieden. De volgende christelijke waarden zijn daarbij heel belangrijk: compassie, dialoog, betrouwbaarheid en respect.